Các mẫu nón kiểu, lúp cho cô dâu | Damcuoi.vn - Wedding Services

Chúng mình mãi hạnh phúc nhé e :)

Mình xin giới thiệu đến các bạn một số mẫu lúp vol và nón kiểu dùng cho cô dâu trang điểm ngày cưới.

TheDuchess KC Hats new 2011 line!

RoyalRoseWithFeatherVeil KC Hats new 2011 line!

PrincessGrace KC Hats new 2011 line!

BridalEnglishFascinator KC Hats new 2011 line!

PrincessCatherine KC Hats new 2011 line!

PrincessPhyllis KC Hats new 2011 line!

PrincessPhylliswithVeiling KC Hats new 2011 line!

HRHLeeWithVeil KC Hats new 2011 line!

HRHLee KC Hats new 2011 line!

HRHJudi KC Hats new 2011 line!

HRHJudiWithCrystalVeil KC Hats new 2011 line!

TheFlapper KC Hats new 2011 line!

SilkFlowerwithBurntOstrichandBirdcageVeil KC Hats new 2011 line!

PrincessGeorgia KC Hats new 2011 line!

PrincessAnneI KC Hats new 2011 line!

Nguồn ảnh: http://eventdecorator.com